Kültür ve Edebiyat K.

1-Okul ve sınıf gazetelerini oluşturmak ve bu amaçla yazı,şiir, ve resimleri panoda sergilemek.

2-Bayram ve diğer önemli günlerle ilgili olarak sınıf ve okul çapında yapılan çalışmalara katılır.Arkadaşlarının da bu çalışmalara katılmalarını sağlar.

3-Belirli gün ve haftalarda program hazırlamak.

4-Çevredeki kültürel faaliyetlerden arkadaşlarını haberdar etmek.

5-Kütüphanecilik kulübüyle işbirliği yapmak.