Sivil Savunma Kulübü

1-Sivil savunmanın ne olduğunu öğrenir ve arkadaşlarına bilgi verir.

2-Deprem ve diğer doğal afetler hakkında arkadaşlarını bilgilendirir.

3-Doğal afetler öncesinde, olduğu zaman ve sonrasında yapılacaklar konusunda arkadaşlarını bilgilendirir.

4-Tatbikatlarda arkadaşlarını bilinçlendirerek öğretmenine yardımcı olur.