Ödevlendirme

Ödevler günlük, haftalık, sınav performans ödevleri ve tatil ödevleri olarak dört başlıkta toplanır ve düzenli olarak takibi yapılır. 

Günlük Ödevler (Hücrelenmiş Ödevler): O gün işlenen konulara ait test ve sorulardan oluşan ve takibi ders öğretmenleri tarafından oluşturulan ödevlerdir.

 
Haftalık Ödevler: Öğrenci koçları ve rehberlik servisi tarafından verilen ve işlenen konuları haftalık tarayan ödevlerdir.

 

Sınav Performans ödevleri: Rehberlik servisi tarafından, özellikle öğrencinin konu tarama sınavlarında ve/ve ya genel deneme sınavlarında yanlış yaptığı sorular göz önünde tutularak verilen ve idare ile birlikte kontrolü yapılan ödevlerdir.

 

Yarıyıl Tatil Ödevleri: Rehberlik servisi tarafından verilen, yarıyıl tatiline kadar işlenen tüm konuları kapsayan ödev kitapçıklarıdır. Yarıyıl tatili sonunda kitaplar rehberlik servisine teslim edilir ve kontrolü okul idaresi tarafından yapılır.