Nasıl Öğretiyoruz?

Özel Babaoğlu Anadolu Lisesi’nde sınıflarımız yirmi dört kişilik olup haftalık 40 saat ders yapılmaktadır. Gerek akademik çalışmalarda gerekse kulüp çalışmalarında öğrencilerimizin edindikleri bilgileri farklı disiplinlerde kullanabilmelerine ve beceriye dönüştürmelerine olanak sağlanmaktadır. Hafta sonları yürütülen etüt çalışmaları ile akademik gelişimleri desteklenmekte, takım çalışmaları ile de sanattan spora pek çok alanda kişisel gelişimlerine katkıda bulunulmaktadır.  

Rehberlik çalışmalarıyla her seviyenin kendi ihtiyaçları dikkatle takip edilir. Öğrencilerimizin kişisel gelişimlerinin sağlanması adına süreçlerin doğru yürütülmesi sağlanır. Meslek ve ders seçimleri, üniversiteye hazırlık süreçleri, yaz stajları, verimli grup çalışmaları, veli ve öğrenci danışmanlığı, kişisel gelişim seminerleri aracılığıyla eğitim ve öğretimin hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz adına geliştirilmesine yardımcı olunur.

Laboratuvar çalışmaları ve bilgisayar destekli çalışmalarımızla öğrencilerimiz, görerek ve deneyerek öğrenme olanağı bulurlar. Fen derslerinin çoğu laboratuvarlarda yürütülmektedir. Sınıflarımız ve salonlarımız, çalışmalarımızı destekleyecek teknolojik donanıma uygun hazırlanmıştır.