Üniversiteye Hazırlık

Üniversite giriş sınavlarının (YGS-LYS) değişmesine bağlı olarak müfredat programımız ve destek çalışmalarımız yenilenmiş, öğrencilerimiz bu doğrultuda yönlendirilmiştir. Bu anlamda:

 

 • Öğrencilerimizin performansları 9.sınıf boyunca takip edilerek, seçecekleri alanları doğru tercih etmeleri ve doğru yerlere yerleştirilmeleri sağlanır. Meslek ve alan envanterlerinin yanında meslek tanıtımlarıyla çalışmalarımız pekiştirilir. Öğrencilerimizin bu yöndeki gelişimleri, öğrenim hayatları boyunca takip edilir.
 • Düzenli olarak meslek tanıtımları yapılır.
 • Üniversite gezileriyle öğrencilerimizin kurumları bizzat tanımalarına olanak sağlanır.
 • 9.sınıftan başlayarak her seviyede artan sayıda deneme sınavları yapılır.
 • Yaprak testler ile konuların pekiştirilmesi sağlanır.
 • Deneme sınav analizleri, öğrenci odaklı olarak takip edilir.
 • Rehberlik çalışmalarıyla öğrencilerin sınav kaygısını aşmaları sağlanır.
 • Sınav sonrası tercih zamanında başarılı bir rehberlik hizmeti sunulur.
 • ÖSYS’ye hazırlık sürecinde yapılan değerlendirmelerle, bireysel başarıların artırılması ve kalıcı bir öğrenme becerisinin oluşturulması hedeflenir, doğru yöntemlerin uygulanması sağlanır. Bu amaçla bütün çalışmalar göz önünde bulundurularak genel ve bireysel analizler düzenlenir ve bunlar dikkatle takip edilir. Her değerlendirme sürecinde:
 • Düzey ve konu bazlı bireysel değerlendirmeler yapılır.
 • Farklı kaynaklar kullanılarak nesnel bir ölçüm sağlanır.
 • Öğrencilerin okul dışı çalışmaları dikkatle izlenir.
 • Değerlendirme sonuçlarına göre okul sonrasında destek programı uygulanır.
 • Tüm analizler okulun ilgili birimleriyle değerlendirilerek öğrenci ve velilerle paylaşılır. Gerekli yönlendirmeler, kurulan akademik komisyonlarla yapılır.