Rehberlik Hizmetlerimiz
 • Rehberlik Birimi

   Özel Babaoğlu Anadolu Lisesi Rehberlik Birimi okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişimsel dönem özelliklerini dikkate alarak koruyucu, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrencilerimizin bilişsel, sosyal ve akademik gelişimlerini izlemeye ve onları desteklemeye yönelik çalışmalar yapar.

   
  Bu çalışmalar yapılırken rehberlik birimi öğrencilerimizin eğitim ortamından yeterince yararlanabilecekleri, karar verme problem çözme becerilerini kazanabilecekleri, zihinsel, bedensel, sosyal yönden bir bütün olarak gelişim sağlayabilecekleri, eğitsel ve mesleki kararlar alabilecekleri yeterliliğe ulaşmalarını hedefler. Rehberlik birimi bütün öğrencilerimize katkı sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerle etkileşim halindedir. Bu etkinlikleri yaparken gizliliği ve bireysel farklılıklara saygıyı esas alır. Merkezinde öğrenci vardır. 
   
  Öğrencilerimize Yönelik Çalışmalarımız
  1.   Bireysel ve/veya grup rehberliği
  2.   Eğitsel rehberlik
  3.   Mesleki rehberlik
   
   
  Çalışmalarımız
  1.   Meslek seçimi ile ilgili çalışmalar
  2.   Okul seçimiyle ilgili çalışmalar
  3.   Akademik yeterlilik sınavları ve takibi
  4.   Sınav kaygısı grup çalışmaları
  5.   Etkin çalışma yöntemleri
  6.   Motivasyon çalışmaları
  7.   Zamanı etkin kullanmaya yönelik çalışmalar
   
   
  Velilerimize Yönelik Çalışmalarımız
  1.   Bireysel rehberlik
  2.   Paylaşım toplantıları
  3.   Veli bülteni